Aanvraag Lidmaatschap of vernieuwing 2021

Beste Vespa vrienden,
2020 een jaar waar Covid -19 stokken in de wielen stak voor ons vespajaar . Slechts enkele ritjes in het voorjaar. Hopelijk brengt 2021 ons een beetje positief nieuws.
Laat ons hopen dat we dit jaar toch weer samen kunnen genieten van onze ritjes.
Danny heeft alvast niet stilgezeten en voor ons (als de maatregelen het toelaten) enkele prachtige ritjes uitgestippeld.
Wil je opnieuw lid worden van Vespaclub Middelkerke ?
Vergeet dan niet je lidmaatschap te vernieuwen via de website. Zo beschikken we altijd over de correcte gegevens en kunnen we u op de hoogte houden van alle ritten, activiteiten, ….
Hoe inschrijven of vernieuwen?
 
Personen die het inschrijvingsformulier versturen gaan automatisch akkoord met het Huishoudelijk Reglement van de club !
Het lidgeld bedraagt voor 2021 : 20 euro voor Vespa rijders en partners/duozitters (per persoon). Voor minderjarige bijrijders is geen lidgeld verschuldigd.
Een steunend lidmaatschap kost 15 euro per jaar.
Betaling van het lidgeld gebeurt op rekeningnummer ING BANK BE58 6528 3327 8279 met vermelding van uw naam/namen en “LIDGELD 2021″
Pas na betaling is uw lidmaatschap geldig.
Hopelijk tot binnenkort en vooral hou jullie veilig !
 
Het bestuur
Vespaclub middelkerke
Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'Mededeling!'